Postbus 5          8520 AA   Sint Nicolaasga Bezoekadres:     voormalige Landbouwschool De Rijlst 8         8521 NH   Sint Nicolaasga Tel. 0513-434146 (alleen klanten) Fax 0513-434272 Mail: info@erc.nl E-mail Mail: info@erc.nl
Mail: info@erc.nl

Wie/wat is het Eigen Rijders Centrum?  


Het Eigen Rijders Centrum (ERC, ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 01063639) is een bedrijf dat eigen

rijders begeleid in het uitvoeren van hun eigen bedrijf en met name de bedrijfsmatige activiteiten van dat eigen bedrijf

buiten het daadwerkelijk rijden van A naar B, zeg maar de kantoorfunctie.


Het ERC is opgericht in 1995 door een relatie van Boersma Adviseurs te Sint Nicolaasga (Frl). In 1997 heeft Boersma Adviseurs

het ERC overgenomen omdat de eigenaar geen administratieve achtergrond had en Boersma Adviseurs toch al vanaf midden

1996 alle werk deed. Het ERC is als een aparte divisie toegevoegd aan Boersma Adviseurs.

Boersma Adviseurs op zijn beurt is een belastingadvies- en administratiekantoor wat al weer sinds 1984 bestaat en intussen werk biedt aan negen mensen. Boersma Adviseurs is ondermeer aangesloten bij de NOAB, wat u een zekere garantie geeft voor kwaliteit. De NOAB kent, behalve toelatingseisen, gedrag- en beroepsregels en educatie-verplichtingen, bij klachten een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijk tuchtcollege. Een verdere onderstreping van de kwaliteit mag blijken uit het feit dat Boersma Adviseurs met ingang van 2009 (één van de eerste) deelnemer(s) is in het convenant met de Belastingdienst/NOAB voor wat ze noemen: Horizontaal Toezicht, wat in de praktijk betekent, dat partijen elkaar vertrouwen en de aangiften voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting alleen nog met een steekproef ( Metatoezicht wordt dit genoemd en dit komt nog in minder dan <1% van alle aangiften voor) worden gecontroleerd. Er is wel een uitzondering en dat is fraude/opzet, maar dat spreekt voor zich en wees er van overtuigd: wij doen dan ook niet lang meer zaken! Zie ook:


Een gegeven was en is dat veel chauffeurs graag voor zichzelf willen beginnen. Hindernissen zijn het benodigde vakdiploma en de weerstand om alle bedrijfsmatige activiteiten te organiseren. Een ander gegeven is de opkomst van specialisatie binnen de hele logistieke branche. Het is belangrijk voor bedrijven in de logistiek zich toe te leggen op de zogenaamde kernactiviteiten. Het vervoer van A naar B hoort daar in toenemende gevallen niet meer bij. Dit gegeven, gekoppeld aan de hoge loonkosten bij werknemers van transportondernemers, leidt tot het veelvuldig uitbesteden van het vervoer van A naar B. Dit betekent dat er steeds meer charters komen en er dus een groeimarkt ontstaat voor .....de eigen rijder. Door nu een concept te bieden, welke de weerstanden van de chauffeur om eigen rijder te worden wegneemt, kan een passend antwoord voor de uitbestedingsgroei in de transportbranche worden gevonden.


Wat doet het ERC nu eigenlijk?

1. Uitvoeren van: boekhouding, facturering, betalingen, kwartaalrapportage, aangifte belastingen en jaarrekening (elke ondernemer     heeft een jaarrapport nodig);

2. Maar ook: hulp bij vrachtacquisitie, startbegeleiding, debiteurenbewaking, debiteuren-onderzoek, relatiebeheer

    en contractbeheer;

3. En niet te vergeten: vast aanspreekpunt/vertrouwensman/bedrijfsadvies oftewel klankbord;

4. Additioneel: voorkomen van stilstand bij: ziekte, verlof en vakantie alsmede bij wegvallen van

    vrachtopdrachten.


Bovenal staat het ERC de relaties bij met het verstrekken van allerhande raad en advies.  Het helpt

natuurlijk wel dat het ERC de branche kent.


Waarom zou een eigen rijder (u?) gaan samenwerken met het ERC?


Allereerst omdat hij daarmee tijd over heeft voor het doen van de dingen waar hij goed in is en

waarmee hij zijn geld kan verdienen: het rijden van vracht van A naar B.

Ten tweede moeten de werkzaamheden wel uitgevoerd worden en het ERC is zeker niet minder dan de boekhouder op de hoek.

Ten derde biedt het ERC een stuk meer zekerheid ten aanzien van de slagingskans van de nieuwe transportonderneming, iets waar met name uw bank en leasemaatschappij gelukkig mee zijn.

Ook kan de eigen rijder profiteren van de contacten die het ERC heeft met vergunningverlenende instanties (NIWO), rijksverkeersinspectie (dat heet nu ILT), banken, garage's, leasemaatschappijen en verladers.

Tenslotte sluit de eigen rijder zich feitelijk aan bij een club van eigen rijders, waardoor kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De eigen rijder is gewoon wat minder alleen en heeft in het ERC een vertrouwensman.

 

Wat zijn nu de kosten van de werkzaamheden van het ERC?


Het ERC werkt -indien gewenst- met vaste tarieven welke beginnen vanaf ruim € 190,- per maand exclusief BTW. De tariefstelling is geheel afhankelijk van wat u wilt en wordt vooraf schriftelijk vastgelegd. Het meest uitgebreide tarief waarbij we alles voor u doen, behalve de betalingen (u moet zelf nog wel uw rekeningen betalen) ligt op een kleine € 400,- per maand excl. BTW. Dit lijkt wellicht veel, maar in de praktijk wordt deze optie toch veel gekozen. Let wel we hebben het hier over één auto bij maximaal 3 opdrachtgevers. In de beginfase kunnen overigens nog wel wat extra kosten komen en ook bij de (NIWO)hertoets.


In de beginfase adviseren we niet het laagste tarief te kiezen. U heeft ons dan nog wel eens nodig. Althans de meeste. We hebben er echter eigen rijders bij, die al na enige maanden op eigen benen staan en die we maar een paar keer per jaar aan de telefoon hebben. Al snel kan dan overgegaan worden naar een lager tarief, maar dan wordt uiteraard het werk door ons te verrichten ook minder. Voor de meeste geldt echter: het opstarten van een onderneming is geen sinecure en enige hulp is dan wel gewenst.


In ieder geval zijn de kosten berekend door het ERC advieskosten en daardoor bij iedere onderneming aftrekbaar als bedrijfskosten.Tiede Boersma, senior partner van het Eigen Rijders Centrum

voor u op naastgelegen  advertenties klikt leest u eerst de tekst die hier staat door hier te klikken