E-mailadres: info@erc.nl
Postbus 5          8520 AA   Sint Nicolaasga
Bezoekadres:     voormalige Landbouwschool
De Rijlst 8         8521 NH   Sint Nicolaasga
Tel. 0513-434146 (alleen klanten) Fax 0513-434272
E-mailadres: info@erc.nl
E-mail
E-mailadres: info@erc.nl
volledige ondersteuning voor de zelfstandige chauffeur
Hoofdpagina.eigenrijder?.wie zijn wij?.besloten.informatie.Uw Reactie .links.
Samenstellen jaarrekening
Als ondernemer ontkomt u er niet aan. Elk jaar moet er een jaarrekening worden samengesteld, waarin uw balans en verlies- en winstrekening met toelichtingen. Zowel voor de fiscus als voor de bank, maar niet te vergeten voor uzelf.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen, ook wel NOAB (zie ook www.NOAB.nl) genoemd en kunnen u daarmee een zekere kwaliteit waarborgen voor de jaarrekening. We werken al enige tijd met eigen richtlijnen en werkschema’s die een hoog niveau van door ons samgestelde cijfers garanderen.

In Nederland is de samenstelling van jaarrekeningen vrij oftewel u mag het ook zelf doen. De belastingdienst wil een exemplaar, maar met ingang van 1 januari 2005 moet de jaarrekening volgens hun voorschriften op elektronische wijze worden aangeleverd en dan spreken we over winstaangifte, want een jaarrekening is dat niet meer echt.

De jaarrekening wordt echter vooral voor u gemaakt. Een jaarrekening bestaat minimaal uit een balans (geeft de positie van het bedrijf per een bepaalde dag) en een winst- en verliesrekening (de gerealiseerde winst over een op die bepaalde dag afgesloten periode, veelal een jaar). Een jaarrekening moet worden samengesteld volgens algemeen aanvaarde regels, welke vrijwel geheel ook verankerd zijn in diverse wetten en regels en behoort ook een bepaalde vorm te hebben, zodat de diverse jaarrekeningen van verschillende bedrijven in zijn algemeenheid kunnen worden vergeleken. Voor eenmanszaken en VOF (wordt/is nu OV(R)) is er overigens een aanzienlijk grotere wettelijke vrijheid dan bijvoorbeeld een BV. Ter vergelijking maken we jaarrekeningen die zoveel mogelijk aansluiten bij de jaarrekeningen zoals deze gemaakt worden voor een BV.

Met een goede jaarrekening kan door iedereen bepaald worden hoe uw bedrijf ervoor staat en of ze veel risico lopen om met u zaken te doen. De bank en/of financieringsmaatschappij (lease!) willen daarom vaak een exemplaar. Een jaarrekening is echter niet altijd zo gemakkelijk te lezen. Onze jaarrekeningen zijn uitgebreid met zowel een fiscaal- (volgens de regels die de belastingdienst toelaat) als een commercieel (volgens de regels van goed koopmansgebruik en zakelijk handelen: de werkelijke balans) deel, met een uitgebreide toelichting, vergelijkingen met voorgaande jaren en na enige jaren ook met grafieken.

Bepaalde ondernemers, zoals de besloten vennootschappen (BV) zijn verplicht hun jaarrekening (maar niet alle gegevens) te deponeren bij het handelsregister, zodat het voor derden gemakkelijker wordt om risico’s in te schatten. Bij eenmanszaken etc speelt dat minder, omdat deze ondernemers hoofdelijk (= met hun gehele vermogen) aansprakelijk zijn.